ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το 2019 η TRUSS Constructions διαμόρφωσε το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, με εξειδίκευση στη Γναθοπροσωπική στην οδό Φιλίππου Β’, στην Κοζάνη. Το έργο παραδόθηκε ‘’με το κλειδί στο χέρι’’, ενώ εκτελέστηκαν και πιο εξειδικευμένες εργασίες ακτινολογικού κέντρου, όπως επενδύσεις από μολυβδόφυλλα για προστασία από ακτινοβολία, κουφώματα ακτινοπροστασίας κλπ.

  • Categories:
    ΓΡΑΦΕΙΑ