MENTOR LANGUAGE SCHOOL

MENTOR LANGUAGE SCHOOL

Το 2019 η TRUSS Constructions διαμόρφωσε τους χώρους του φροντιστηρίου ξένων γλωσσών MENTOR LANGUAGE SCHOOL, επί της οδού Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη. Το έργο είχε διάρκεια 80 ημέρες, εκτελέστηκαν εργασίες ξηράς δόμησης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κλιματισμού, χρωματισμών, αντικατάστασης κουφωμάτων, τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου, επίπλωσης και ειδικών κατασκευών και παραδόθηκε ‘’με το κλειδί στο χέρι’’.

  • Categories:
    ΓΡΑΦΕΙΑ