Κ.Δ.Α.Υ. ΘΕΡΜΗΣ​

Κ.Δ.Α.Υ. ΘΕΡΜΗΣ​

Το 2017 η TRUSS Constructions ανέλαβε να εκτελέσει τις εργασίες προσθήκης μεταλλικού ορόφου γραφείων και βελτίωσης Η/Μ υποδομών και περιβάλλοντα χώρου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Η πρόκληση του συγκεκριμένου έργου ήταν ότι οι εργασίες διαμόρφωσης έπρεπε να ολοκληρωθούν χωρίς να διαταραχθεί η συνεχής λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. 

  • Categories:
    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
  • test
    test details