Κ.Δ.Α.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ.Δ.Α.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέσα στο 2019 η TRUSS Constructions ανέλαβε την κατασκευή κτηρίου αποθήκης, μεταλλικών υποστέγων, διευθέτησης ομβρίων και ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντος χώρου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, στην Κρήτη. Η πρόκληση που αντιμετωπίστηκε κατά την κατασκευή ήταν κυρίως η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα με τη συνεχόμενη λειτουργία του Κέντρου, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στο σωστό συντονισμό του Έργου από τους μηχανικούς της εταιρείας, αλλά και στη συνεργασάι όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών του Έργου, υπεργολάβων, επίβλεψης κλπ.

  • Categories:
    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ