ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Από το 2007 έχουμε εκτελέσει πολυάριθμα έργα ενίσχυσης κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα, καθώς ολοκληρώσαμε έργα μανδυών εκτοξευόμενου και έγχυτου σκυροδέματος, βλητρώσεων, ρητινενέσεων, τσιμεντενεμάτων, ανθρακοελασμάτων κλπ. 

  • Categories:
    ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ