ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗ

To 2010 εκτελέσαμε εργασίες ενίσχυσης φέροντα σκελετού κτιρίου στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ενίσχυση της θεμελίωσης και της ανωδομής, με χρήση μανδυών έγχυτου και εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

  • Categories:
    ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ